ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Η Πρότυπη Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αρωγής στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο:...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη παροχή υπηρεσιών σίτισης για την κάλυψη αναγκών του οικοτροφείου ατόμων...