Έκκληση για συγκέντρωση ειδών ως παροχή βοήθειας στην Ουκρανία

Η Ομοσπονδία Φορέων Ψυχικής Υγείας και Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ΑΡΓΩ καθώς και οι φορείς που τη συναποτελούν δηλώνουν...

Η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην Εύβοια συνεχίζεται με στελέχη από την Π.Ε.Ψ.Υ.κΚ.Α.

Η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην Εύβοια συνεχίζεται με στελέχη από την την Π.Ε.Ψ.Υ.κΚ.Α.,Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής...