Πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης «Κανένας Μόνος στην Πανδημία»

Σύμφωνα με την από Γ3β/Γ.Π.59202/ 19.10.2022 έγκριση σκοπιμότητας του Υπουργείου Υγείας, η ΠΕΨΥκΚΑ υλοποιεί το Πρόγραμμα Ψυχολογικής υποστήριξης «Κανένας Μόνος στην Πανδημία»

Η παρούσα δράση αποσκοπεί στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη και κατ’ οίκον βοήθεια στο γενικό πληθυσμό μέσω συμβουλευτικής από εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε θέμα που αφορά την ψυχική του υγεία. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις μακροπρόθεσμες συνέπειες της πανδημίας (long COVID-19 effect) στην ψυχική υγεία του πληθυσμού.

Οι κύριες παρεμβάσεις της δράσης, περιλαμβάνουν :

– Υλοποίηση προγραμμάτων στις βασικές αρχές της ψυχοκοινωνικής φροντίδας και των πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας με σκοπό την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας του πληθυσμού.

– Ψυχοεκπαίδευση και συμβουλευτική σε ζητήματα ψυχικής υγείας.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι δωρεάν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν από Δευτέρα-Παρασκευή

09:00-21:00 στα :22310-36992 & 22310-25900,

και στο e-mail: pepsikka.covidhelp@gmail.com

 

 

 

Please follow and like us:
fb-share-icon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *