[ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ] ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το έργο αυτό αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση στις μονάδες (οικοτροφείο και κέντρο ημέρας) της Φθιωτικής Εταιρίας Ψυχικής Υγείας «ΦΕΨΥ», υπολογιστών, πολυμηχανημάτων, λογισμικού γνωστικής αποκατάστασης , ειδικού υποστηρικτικού εξοπλισμού και λογισμικού, την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών (εκπαίδευση, help desk κτλ) και την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, την υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας και την ανάπτυξη εξειδικευμένης Διαδικτυακής Πύλης-βάσης δεδομένων με στοιχεία των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Οι υποδομές αυτές εγκαταστάθηκαν σε ειδικούς χώρους, τόσο στο Κέντρο Ημέρας «ΤΟ ΣΤΕΚΙ», όσο και στο οικοτροφείο «ΑΝΟΙΞΗ» , τα οποία λειτουργούν στην περιοχή της Λαμίας και αξιοποιήθηκαν τόσο από τους λήπτες υπηρεσιών της ΦΕΨΥ όσο και από τις οικογένειες/οικείους αυτών. Όλες οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν προς όλα τα μέλη της Φθιωτικής Εταιρίας Ψυχικής Υγείας, είτε αυτά διαμένουν εντός του οικοτροφείου είτε εκτός αυτού και διαδικτυακά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης η οποία φιλοξενήθηκε σε εξειδικευμένο data center (hosting).
Το έργο περιελάμβανε και Υπηρεσίες Υποστήριξης του φορέα, εκπαίδευση των στελεχών του, καθώς και των ωφελούμενων μελών του, υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας και δράσεις δημοσιότητας.

Σκοπός του έργου αποτέλεσε η υποστήριξη της «ΦΕΨΥ» στην επιτέλεση του έργου της και στην επίτευξη των στόχων της, ώστε να ανταποκριθεί στο αίτημα θεραπείας και στις ψυχοκοινωνικές ανάγκες των μελών της.

Please follow and like us:
fb-share-icon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *