Ο αγώνας για την ψυχολογική ανακούφιση των πυρόπληκτων της Β. Εύβοιας συνεχίζεται

*Δράσεις και παρεμβάσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης καθώς και διερεύνηση και καταγραφή αναγκών σε είδη πρώτης ανάγκης....

Η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην Εύβοια συνεχίζεται με στελέχη από την Π.Ε.Ψ.Υ.κΚ.Α.

Η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην Εύβοια συνεχίζεται με στελέχη από την την Π.Ε.Ψ.Υ.κΚ.Α.,Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής...