ΠΡΟΦΙΛ

Προφίλ Πρότυπης Εταιρείας Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αρωγής (Π.Ε.Ψ.Υ.κΚ.Α.)

ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Πρότυπη Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αρωγής (Π.Ε.Ψ.Υ.κΚ.Α.) είναι ένας επιστημονικός οργανισμός, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 2005, με έδρα τη Λαμία. Σκοπός της Εταιρείας είναι η υλοποίηση προγραμμάτων ψυχικής υγείας καθώς και η ανάπτυξη και λειτουργία Μονάδων Ψυχικής Υγείας και Αποκατάστασης.

 • Η οργάνωση – λειτουργία δομών και υπηρεσιών αποκατάστασης χρόνιων ψυχιατρικών ασθενών και ατόμων με ειδικές ψυχοκοινωνικές ανάγκες.
 • Η διαχείριση προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.
 • Η διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και η ενημέρωση του πληθυσμού για τις ψυχικές διαταραχές.
 • Οι διακρατικές συνεργασίες.
 • Η επιμέλεια και συμμετοχή σε συλλογικές εκδόσεις επιστημονικού περιεχομένου.
 • Η ίδρυση και λειτουργία οικοτροφείου – κέντρων ημέρας κ.λ.π
 • Η εκπόνηση προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και οργάνωσης υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής φροντίδας.
 • Η αξιολόγηση υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.
 • Οι έρευνες ψυχοκοινωνικών αναγκών, επιδημιολογικές μελέτες
 • Η εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών
 • Συμβουλευτική σε υπηρεσίες και φορείς για θέματα πολιτικής υγείας/ ψυχικής υγείας.
 • Η επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση ατόμων με ειδικές ψυχοκοινωνικές ανάγκες.
 • Η προάσπιση των δικαιωμάτων κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων του πληθυσμού και η καταπολέμηση του στίγματος των ατόμων με ψυχικές διαταραχές. Για το σκοπό αυτό διενεργούνται δράσεις όπως (συμμετοχή σε τηλεοπτικές εκπομπές/ ανοιχτές συζητήσεις/ ομιλίες κ.α.).
 • Η κοινωνική επανένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων.
 • Η συμβολή στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων όπως η φτώχεια, η ανεργία κλπ.

Οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας που λειτουργεί η Πρότυπη Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αρωγής (Π.Ε.Ψ.Υ.κΚ.Α.) απευθύνονται σε ενηλίκους με χρόνια ψυχική διαταραχή ή νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές.
Η Πρότυπη Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αρωγής  λειτουργεί δύο δομές Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης,  το Οικοτροφείο «ΑΝΟΙΞΗ»  και  το Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων «ΤΟ ΣΤΕΚΙ».

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO & COVID-19

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
πΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Πρότυπη Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αρωγής (Π.Ε. Ψ.Υ.κΚ.Α.) έλαβε από την Ειδική Υπηρεσία του Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πιστοποιητικό Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Τύπου Β΄και Γ΄ για την περίοδο 2007-2013, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην ΥΑ με αριθ. 22867/ΕΥΘΥ 984/28/05/2010(ΦΕΚ 792/Β/08/06/2010).

εθνικο μητρωο

Η Πρότυπη Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αρωγής (Π.Ε. Ψ.Υ.κΚ.Α.) έχει ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, σύμφωνα με την Π2Γ/οικ.59633/ΦΕΚ 1310/Β/16-6-2011 Υπουργική Απόφαση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΨΥκΚΑ (ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ )

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΕΛΕΓΧΟΙ

Έχετε ερωτήσεις;

Καλέστε μας στο τηλέφωνο:

Για περισσότερους τρόπους και στοιχεία επικοινωνίας: