[ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ] ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Το εν λόγω πρόγραμμα δημιουργήθηκε για να απαντήσει στο έλλειμμα παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης Ψυχικής Υγείας και Πρόληψης. Στόχος της λειτουργίας του ήταν η ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών κοινοτικής φροντίδας και κατ΄οίκον φροντίδας των ψυχικά πασχόντων σε επίπεδο Το ΨΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ – ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ.
Βασικός στόχος των δράσεων του Προγράμματος ήταν η αποφυγή των εισαγωγών και νοσηλειών των ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές, μέσω της έγκαιρης παρέμβασης και της διασφάλισης της συνέχειας στη θεραπεία. Επιβλέπουσα αρχή ήταν η Δ/νση Ψυχικής Υγείας.

Please follow and like us:
fb-share-icon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *