Πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης «Κανένας Μόνος στην Πανδημία»

Σύμφωνα με την από Γ3β/Γ.Π.59202/ 19.10.2022 έγκριση σκοπιμότητας του Υπουργείου Υγείας, η ΠΕΨΥκΚΑ υλοποιεί το...

Κινητό κλιμάκιο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας

Σύμφωνα με την από Γ3β/Γ.Π.59206/ 19.10.2022 έγκριση σκοπιμότητας του Υπουργείου Υγείας, η ΠΕΨΥκΚΑ συνεχίζει τη...