ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Η Πρότυπη Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αρωγής στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο:...