ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη παροχή υπηρεσιών σίτισης για την κάλυψη αναγκών του οικοτροφείου ατόμων...