ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Η αβεβαιότητα και οι αντιφατικές πληροφορίες, που προκύπτουν σε μία πανδημία, όπως αυτή του SARS-COV2,...